Saturday Apr 13

BreathnachColm Colm Breathnach is an Irish-language poet, novelist and translator. He has published six collections of poetry and a selected edition. He has received the premier Irish-language Oireachtas poetry prize four times. His work has been translated into various languages, including a Romanian edition of his collection to his deceased father, An Fear Marbh. In 2011 he took up an international residency with the Shanghai Writers’ Association. He latest collection ‘Dánta’ agus dánta eile is due out soon.
---------
 


Sneachta


 
Sneachta
go siúlaím tríd
ar mo shlí chugat
 
go ndeineann mo chosa
rian silteach ann
 
go gcuireann a thost
uaigneas orm
 
go bplúchann a ghile ghéar
cágaíl dhubh an phréacháin ionam
 
go míníonn a mhíne
an gleann im’ bholg
 
gur toll
an t-aer a análaím
dá bharr
 
gur chugat
a shiúlaím tríd
mar shneachta
 
a ríon bhán
 
a ríon bhán gheal
 
a ríon bhán gheal atá ar lár
 
 

Snow


Snow
I walk through
on my way to you
 
that I leave
trickling footprints in
 
the silence of which
makes me lonesome
 
the sharp whiteness of which smothers
the black cawing of the crow in me
 
the smoothness of which smoothes
the valley in my stomach
 
which causes
the air I breathe
to feel empty
 
that I walk
through
to you
 
my fair queen
 
my bright fair queen
 
my bright fair queen that is gone


 
 
Siuil Leat

 
gan eolas slí a chur:
 
mar a chumann an spéir
a lá fhéin,
 
mar a líonann taoide ghlé
a bá fhéin,
 
mar a ghearrann gach gaoth
a gréasán fhéin,
 
deineann cosa
a gcosán fhéin.
 
 

Walk

 
without seeking directions:
 
as the sky shapes
its own day,
 
as the clear tide
fills its own bay,
 
as each breeze
carves its own trace
 
feet make
their own way.
 

 
 Nebraska


Seo linn go Nebraska:
 
tá an féar ann ard
agus na daoine níos airde,
tá na bóithre ann díreach
agus na daoine níos dírí,
 
nó sin a shamhlaím.
 
Seo linn go Dubrovnik:
 
tá an spéir ann álainn
is na daoine níos aoibhne
tá an fíon ann mín
is na daoine níos míne,
 
nó sin a shamhlaím.
 
Seo linn trasna féarthailte,
ag glamaíl leis na réalta
seo linn fan cóstaí gréine
ag tógaint an aeir.
 
Seo linn ’dtí’n bPatagóine,
nó go Com Dhíneoil.
 
Déanaimis orainn fhéin arís:
 
táimse ard
is táim díreach,
 
tá tusa álainn
agus mós mín,
 
nó sin a shamhlaímse i gcónaí.
 
 
 
Nebraska
 
 
Let’s head for Nebraska:
 
the grass there is tall
and the people are taller,
the roads there are straight
and the people are straighter,
 
or that’s how I imagine it.
 
Let’s head for Dubrovnik:
 
the sky there is beautiful
and the people more pleasant,
the wine there is smooth
and the people are smoother,
 
or that’s how I imagine it.
 
Let’s cross prairies
howling at the stars
Let’s travel coasts of sunshine
taking the air.
 
Let’s head for Patagonia
or Cuminole.
 
Let’s head back to ourselves again:
 
I am tall
and I’m straight.
 
you are beautiful
and so suave,
 
or at least that’s how I always see it.